Foto zo stretnutia rodákov 2017 na Facebooku

12.07.2017 10:55

Foto Ivan Gajdoš - ďakujeme

Kontakt

Lesopoľnohospodárske urbárske pozemkové spoločenstvo Starina sídlo Snina Starinská 2205/87
Humenné
06601
0905 826 567 dudran@centrum.sk